W dniu 26 listopada 2004 roku firma IGLOPORT została laureatem VIII edycji
Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości zorganizowanego przez Pomorską Radę
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

W firmie IGLOPORT Sp. z o.o. wdrożono System HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)
- System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

System wdrożono w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego przechowywanej żywności. Polega on na efektywnej kontroli punktów krytycznych danego procesu, ustalonych na podstawie analizy zagrożeń. Stosowany jest do eliminowania ryzyka związanego z zanieczyszczeniami żywności, głównie biologicznymi, chemicznymi oraz fizycznymi.

Firma IGLOPORT uczestniczyła w VIII Pomorskim Konkursie: Firma z Jakością 2003. Uroczysty finał odbył się w Gdańskim Dworze Artusa.
Prezes Zarządu Pan Jerzy Zieliński odebrał certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu "Grupowe wdrażanie Systemu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności HACCP" w ramach którego firma IGLOPORT wdrożyła System zapewnienia jakości zdrowotnej żywności HACCP.

W ramach Systemu HACCP prowadzone są szkolenia wszystkich pracowników z zakresu podstawowych zagadnień oraz szczegółowe szkolenia pracowników funkcyjnych odpowiedzialnych za prace określone w procedurach
i stanowiskowych instrukcjach postępowania.

Wszyscy pracownicy firmy IGLOPORT Sp. z o.o. oraz goście wizytujący, odwiedzający Zakład zobowiązani są do przestrzegania zasad Systemu HACCP obowiązującego w Firmie.


W dniu 20 kwietnia 2004 roku firma IGLOPORT Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000
w nastąpującym zakresie:
- usługi składowe spożywczych artykułów mrożonych,
- realizacja usług eksportowo - importowych,
- konfekcjonowanie produktów mrożonych,
- wynajem pomieszczeń biurowych.
Firma IGLOPORT w chwili obecnej jest w trakcie realizacji przedsięwzięć zmierzających do uzyskania Certyfikatu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.