Historia chłodni sięga lat 20-tych XX wieku. To tu po raz pierwszy zastosowano bezpośredni system chłodzenia przy użyciu amoniaku jako czynnika chłodzącego.
Projekt techniczno - budowlany z instalacjami opracowała belgijska firma  "B. Lebrun - Nimy".  Budynek  oddano do użytku
w 1930 roku.
Był to wtedy największy tego rodzaju magazyn w Europie
i pierwszy w Polsce. Chłodnia przeznaczona została na potrzeby rozwijającego się eksportu oraz importu towarów spożywczych.

IGLOPORT jest pięciokondygnacyjną chłodnią składowa
o powierzchni 13 000 m2 i pojemności 12000 ton.

Towary przechowuje się w komorach o temperaturach od -28C do +5C i wyższych (w zależności od wymagań klientów).

Siedziba firmy mieści się przy ul Polskiej 20 w centrum gdyńskiego portu w bliskim sąsiedztwie głównych tras transportu samochodowego, kolejowego.

Firma Igloport Sp. z o.o. w obecnej formie istnieje od listopada 2001 roku .