Z dniem 28.01.2017 r. firma Igloport Sp. z o.o. rezygnuje z systemu jakości AQAP 2120

W styczniu 2016 roku przeprowadzony został audyt ponownej certyfikacji nad funkcjonującym Systemem Zarządzania na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001 oraz AQAP 2120. Audyt przeprowadzony został przez Audytora Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas audytu nie wykazano niezgodności. Wydane certyfikaty ważne są do 15.09.2018 roku.

W grudniu 2014 roku w firmie przprowadzony został audyt w nadzorze nad Systemem Zarządzania na z godność z wymaganiami ISO 9001 i AQAP 2120. Podczas audytu nie wykazano niezgodności.


W dniach 04.12.2013 r. w firmie przeprowadzony został audit ponownej certyfikacji nad funkcjonującym Systemem Zarządzania na zgodnośc z wymaganiami PN-EN ISO 9001 oraz AQAP 2120. Audit przeprowadzony został przez Auditora Zakładu Systemow Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas auditu nie wykazano niezgodności. Wydane certyfikaty wazne są do 20.02.2016 roku.
W roku 2010 i 2011 w firmie Igloport przeprowadzone zostały audity w nadzorze nad Systemem Zarządzania na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO9001 i AQAP 2120. Audity, przeprowadzone zostały przez auditora zakładu Systemu i Zarządzania, zakończyły się wynikiem pozytywnym. W dniach 30.06.2009 r. w firmie  przeprowadzony został audit ponownej certyfikacji nad funkcjonującym  Systemem Zarządzania na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 oraz AQAP 2120:2006. Audit przeprowadzony został przez Auditor Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas auditu nie wykazano niezgodności. Wydane certyfikaty ważne są do 20.02.2013 roku.

W maju 2007 firmie Igloport Sp. z o.o. przydzielony został kod NCAGE nr 1385H, pod którym to firma została wpisana do Systemu Kodyfikacyjnego NATO.

Igloport Sp. z o.o. w lutym 2007 roku otrzymał certyfikaty Systemu Jakości potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001 oraz AQAP 2120. Certyfikaty przyznane zostały przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Firma Igloport uzyskała
                    Nagrodę Pomorską
                 Gryfa Gospodarczego 2005

Rozdanie nagród odbyło się w Dworze Artusa w Gdańsku dnia 19.05.2005.
Inicjatorem konkursu jest Sejmik Gospodarczy Województwa Pomorskiego, stanowiący platformę współdziałania ponad 30 organizacji biznesowych na Pomorzu. Pomysłowi przyświecała idea promocji najlepszych przedsiębiorstw województwa.

W krótkim czasie statuetka "Gryfa" stała się najbardziej cenioną i prestiżową regionalną nagrodą gospodarczą, przyznawaną wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego województwa.